مهدی آذری
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی آذری سامانی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : mehdiazari@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 257
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی‌ , دانشگاه شیخ بهایی , ایران , 1382
کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات انگلیسی‌ , دانشگاه تهران , ایران , 1388
دکتری : زبان و ادبیات انگلیسی , دانشگاه شهید بهشتی , ایران , 1397
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : The Chaotic World and the Entropic Crisis in Thomas Pynchon‟s The Crying of Lot 49,Sheikhbahaee EFL Journal, Vol. 1, No. 1, January 2012 , Sheikhbahaee University , 1390
------------------------------------------
2 . تالیف مقاله : Study of Yeats's Leda and the Swan Through the Perspective of Halliday's Systemic Grammar A , دانشگاه بیرجند , 1393
------------------------------------------
3 . تالیف مقاله : Analysis of the Translator’s Use of Plurality to Overcome Culture Industry in Translation of Poems: The Case of Elahi’s Translation of T. S. Eliot’s Ash-Wednesday into Farsi , The Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies , 2020
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . Postmodernism
2 . Literature and Science
3 . Literary Theory
4 . Stylistics
جوایز دریافتی
1 . دانشجوی ممتاز دانشگاه , دانشگاه تهران , 1387
2 . استاد برتر اموزشی سال 95-96 , دانشگاه شیخ بهایی , 1396

 

بازگشت