منیژه رحمتی
نام و نام خانوادگی : مهندس منیژه رحمتی
مرتبه علمی : دانشجوی دکتری
ایمیل : m.rahmati@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : مهندسی شهرسازی , شیخ بهایی اصفهان , ایران , 1389
کارشناسی ارشد : طراحی شهری , هنر اسلامی تبریز , ایران , 1391
دوره تخصصی : کارگاه تخصصی تئوری و روش شناسی در برنامه ریزی و طراحی شهری , پروفسور علی مدنی پور , دانشگاه شیخ بهایی اصفهان , ایران , 1393
دوره تخصصی : زندگی پیاده در شهر , برج میلاد- تهران , ایران , 1390
دوره تخصصی : کارگاه آموزشی طرح شهرساز افتخاری (شهرسازی ارزشگرا، طرح های توسعه شهری، تفکیک اراضی، کارگاه عملیاتی ت , جامعه مهندسان شهرساز ایران- پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربییت مدرس تهران , ایران , 1394
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف مقاله : تجلی قدرت در شهرسازی و معماری استعماری , , نخستین همایش بین المللی طراحی شهری در ایران از تئوری تا عمل، دانشگاه کردستان، سنندج , 1391
----------------------
2 . تالیف مقاله : استراتژی های مدیریت شهری و جایگاه سکونتگاهها در صنعت گردشگری (نمونه موردی: شهرستانهای استان اصفهان) , , اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، دانشکده شهید مفتح همدان , 1392
----------------------
3 . تالیف مقاله : بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان) , , اولین همایش ملی جغرافیا،شهرسازی و توسعه پایدار، تهران , 1392
----------------------
4 . تالیف مقاله : فرهنگ و توسعه شهری , , اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران , 1393
----------------------
5 . تالیف مقاله : بررسی تأثیر عوامل طبیعی بر ساختار و توسعه شهرها (با مقایسه دو نمونه موردی اصفهان و استکهلم) , , سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران , 1395
----------------------
6 . تالیف مقاله : بررسی تأثیر عوامل طبیعی و تاریخی بر ساختار و توسعه شهرها , , چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهرا , 1395
----------------------
7 . تالیف مقاله : بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق ( نمونه موردی بافت تاریخی شهر نائین) , , چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهرا , 1395
----------------------
8 . تالیف مقاله : انعطاف پذیری فضاهای شهری , , چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهرا , 1395
----------------------
9 . تالیف مقاله : حضورپذیری زنان در فضای شهری , , نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، تهران , 1395
----------------------
10 . تالیف مقاله : بررسی کاربرد نظریه زبان الگو در معماری و شهرسازی ایرانی , , سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران , 1396
----------------------
11 . تالیف مقاله : تدوین زبان الگوی طراحی شهری ایرانی , , سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران , 1396
----------------------
12 . تالیف مقاله : زبانِ شهر , , بیست و یکمین شماره فصلنامه "جامع شیخ بهایی" , 1397
----------------------
13 . تالیف مقاله : علل ایجاد شهرهای جدید و ناموفق بودن آن ها در جذب جمعیت , , ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی- تهران , 1398
----------------------
14 . تالیف مقاله : زبان الگوها در طراحی شهری ایرانی (نمونه موردی: شهر نائین) , , ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی- تهران , 1398
----------------------
15 . تالیف مقاله : بررسی عوامل تشکیل جزایر گرمایی در سطوح مختلف منطقه 10شهرداری اصفهان , , اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی- ایتالیا، رم , 2019
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : Surveying the government role in success of cities which located in Esfahan province in tourism industry , A Journal of Multidisciplinary Researches , 2013
------------------------------------------
2 . تالیف مقاله : The Reasons of creating new cities and their failure to attract population (case study: Majlessi a new city in Isfahan, Iran) , A Journal of Multidisciplinary Researches , 2014
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . طراحی شهری
2 . بافت تاریخی و فرسوده
3 . آماده سازی
4 . گردشگری
5 . شهرسازی ایرانی-اسلامی
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
عضو هیئت مدیره , شرکت مهندسین مشاور شهرسازان نواندیش , 1391 - تا کنون
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی , دانشگاه شیخ بهایی , 1393 - تا کنون
سوابق عضویت
عضو- پایه 3 شهرسازی , سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان , 1391 - تا کنون
عضو , جامعه مهندسان شهرساز ایران , 1393 - تا کنون
عضو کمیته اجرایی , همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا- دانشگاه شیخ بهایی , 1393 - 1393
جوایز دریافتی
1 . جزء نفرات برتر , آزمون عملی اسکیس طراحی شهری , 1389

 

بازگشت