ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 
نام واحد نام مسئول مربوطه شماره داخلی
دبیر خانه خانم زهرا فدائی (290-291)-59790
آموزش آقای دکتر تحریریان(معاون آموزشی) (273)-59790
خانم لیلا سعیدی(مدیر آموزشی) (294)-59790
خانم مهناز نصر (268)-59790
خانم افسانه وفامند-آقای مهندس مجتبی امین (266)-59790
حسابداری آقای دکتر محمدی (معاون مالی) (279)-59790
خانم زهرا سلیمیان (215)-59790
خانم فرنوش محمدی (216)-59790
مرکز فناوری اطلاعات آقای حسین توکل (146)-36816761
خانم مایا جمشیدی (151)-36816761
سایت اینترنت آقای رستمی (207)-59790
سایت کامپیوتر آقای مهندس شهرام شریفیان (127)-36816761
امور فرهنگی و دانشجویی آقای دکتر خاتون آبادی (معاون امور فرهنگی و دانشجویی) (272)-59790
آقای امامی (مدیر امور فرهنگی) (235)-59790
خانم فهیمه موسوی (امور فرهنگی) (234)-59790
خانم الهام شیریان (صندوق رفاه) (270)-59790
انتظامات ساختمان مرکزی دانشگاه (202)-59790
پردیس (دانشکده فنی و مهندسی) (110)-36816761
گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات آقای دکتر ناصر قاسم آقایی(رئیس دانشکده) (141)-36816761
آقای دکتر مهدی باطنی (معاون گروه) (139)-36816761
خانم مهندس زهرا حریفی (کارشناس گروه) (140)-36816761
آقای مهندس کرمی (134)-36816761
آقای مهندس تابعی (129)-36816761
آقای دکتر محمدی نژاد (136)-36816761
آقای مهندس مرتضوی-آقای مهندس نصر (135)-36816761
خانم مهندس مظاهری-خانم مهندس میردهقانی (116)-36816761
گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی آقای دکتر موسوی (مدیر گروه) (152)-36816761
آقای دکتر علیزاده (معاون گروه) (122)-36816761
خانم دوستی(کارشناس گروه) (120)-36816761
خانم مهندس عنبرزاده (119)-36816761
خانم دکتر اشرفی-خانم دکتر سنقرزاده (149)-36816761
آقای دکتر شیرزادفر (113)-36816761
آقای دکتر نیک ملکی (122)-36816761
آقای مهندس دوستی(کارگاه برق) (126,144)-36816761
گروه مهندسی صنایع آقای مهندس روغنی (مدیر گروه) (121)-36816760
خانم شیریان (کارشناس گروه) (103)-36816760
خانم دکتر خادم القرآن (105)-36816760
گروه مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری آقای دکتر نکوئی (مدیر گروه) (451)-59790
آقای مهندس فشارکی (معاون گروه) (243)-59790
خانم فاطمه محمودی نسب (240)-59790
خانم ها مهندس ابطحی - مهندس رحمتی - مهندس صداقت رستمی (242)-59790
آقای دکتر همدانی-آقای مهندس شفیعی (243)-59790
گروه ریاضی و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر دانائی (رئیس دانشکده) (274)-59790
خانم شاملو (کارشناس) (275)-59790
آقای دکتر زعفرانی (290)-59790
آقای دکتر محمدی (279)-59790
آقای دکتر خاتون آبادی (272)-59790
خانم عطارزاده - خانم عطایی (261)-59790
آقای دکتر جمشیدیان-آقای قاسمپور (262)-59790
گروه مدیریت و جهانگردی آقای دکتر عمادزاده (رئیس دانشکده) (211)-59790
آقای دکتر حقیقی (معاون گروه مدیریت) (259)-59790
آقای دکتر زاهدی (معاون گروه جهانگردی) (214)-59790
خانم ژیلا پرورش (کارشناس گروه مدیریت) (210)-59790
خانم مهشید خدامی (کارشناس گروه جهانگردی) (212)-59790
آقای موزون (258)-59790
آقای مهندس شهشهانی (258)-59790
خانم دکتر یاوری (259)-59790
خانم دکتر محمودی-خانم فروغی (236)-59790
آقای دکتر اخوان صراف (213)-59790
کارآفرینی (212)-59790
گروه زبان آقای دکتر تحریریان(رئیس دانشکده) (273)-59790
خانم دکتر افضلی (مدیر گروه) (273)-59790
خانم ابوطالبی (کارشناس گروه) (250)-59790
آقای دکتر افقری (252)-59790
خانم دکتر فخارزاده (254)-59790
خانم دکتر مومن زاده (256)-59790
خانم دکترخزائی نژاد (255)-59790
آقای دکتر آذری (253)-59790
گروه فیزیک خانم حجاری زاده (104)-59790
تربیت بدنی خانم صدری (276)-59790
گروه معارف آقای هدایی (مدیر گروه) (221)-59790
خانم فخرالدینی (کارشناس گروه) (220)-59790
آقای بهرامی پور (222)-59790
دفتر نظارت خانم کاظمی (232)-59790
دفتر مشاوره خانم آرمان پناه (231)-59790
آقای ادیبی (232)-59790
کتابخانه خانم فدوی (ساختمان مرکزی) (207)-59790
خانم حبادی (پردیس) (138)-36816761
امور عمومی آقای امینی (208)-59790
کارپرداز آقای صفیری (209)-59790
اپراتور ساختمان مرکزی (201)-59790
پردیس (دانشکده فنی و مهندسی) (101-102)-36816761
بوفه ساختمان مرکزی (204)-59790
پردیس (دانشکده فنی و مهندسی) (137)-36816761
زیراکس ساختمان مرکزی (206)-59790
پردیس (دانشکده فنی و مهندسی) (156)-36816761
دفتر مهمانسرا خانم سجادی (203)-59790

 
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما