کبریا صداقت رستمس
نام و نام خانوادگی : مهندس کبریا صداقت رستمی
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : ksedaghat@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : شهرسازی , شیخ بهایی , ایران , 1387
کارشناسی ارشد : شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای , هنر اصفهان , ایران , 1389
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف مقاله : پیش بینی جمعيت به روش شاخص هاي توسعه انساني , , همایش هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان , 1388
----------------------
2 . تالیف مقاله : زيباشناسي در شهرسازي , , مجله علمی- تخصصی افق ساختمان , 1388
----------------------
3 . تالیف مقاله : - شهرهاي جديد , , مجله علمی- تخصصی افق ساختمان , 1388
----------------------
4 . تالیف مقاله : تدوین و آزمون شناسه های شناسایی بافتهای شهری ناکارآمد (نمونه موردی: ناحیه 5 از منطقه 8 اصفهان) , , فصلنامه علمی- پژوهشی ساخت شهر , 1389
----------------------
5 . تالیف مقاله : تدوین شاخص های شناسایی بافت های ناکارآمد , , فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی فضایی , 1390
----------------------
6 . تالیف مقاله : برنامه ریزی توسعه مجدد بافت ناکارآمد ناحیه 5 منطقه 8 اصفهان با استفاده از تکنیک AIDA , , فصلنامه علمی- ترویجی پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان , 1391
----------------------
7 . ترجمه کتاب : اصول ومفاهیم طراحی شهری سنتی و مدرن در ایران , , انتشارات مانی , 1392
----------------------
8 . تالیف مقاله : قوتها و چالشهای توسعه حمل و نقل TOD با تاکید بر اتوبوس و ریل , , همایش ملی شهر در گذر زمان , 1392
----------------------
9 . تالیف مقاله : بکارگیری روش چیدمان فضا در مدلسازی ساختار شهرهای استان اصفهان , , فصلنامه دانش نما , 1392
----------------------
10 . تالیف مقاله : بررسی ارتباط کاربری فضای سبز و تعداد جمعیت در شهرهای درچه- چادگان و... , , فصلنامه دانش نما , 1392
----------------------
11 . تالیف مقاله : برنامه ریزی راهبردی برای شهر اسلامی-نمونه موردی: نجف آباد , , فصلنامه دانش نما , 1392
----------------------
12 . تالیف مقاله : نقش اقلیم در شکل دهی به معماری و فضاهای شهری شهرهای اقلیم گرم و خشک ایران (نمونه های موردی اصفهان و یزد) , , اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار , 1392
----------------------
13 . تالیف مقاله : استراتژی های مدیریت شهری و جایگاه سکونتگاهها در صنعت گردشگری (نمونه موردی: شهرستانهای استان اصفهان) , , اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار , 1392
----------------------
14 . تالیف مقاله : تبلیغات محیطی در شهر خلاق , , همایش ملی شهر خلاق؛ ایده ها و چالش ها در ایران , 1392
----------------------
15 . تالیف مقاله : بررسی نقش پتانسیلهای صنعت گردشگری شهر سمیرم در توسعه پایدار این شهر , , دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک , 1392
----------------------
16 . تالیف مقاله : بررسی عوامل مؤثر در ایجاد حس تعلق ساکنین شهرها , , همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا , 1392
----------------------
17 . تالیف مقاله : بازبینی اصول اجتماعی شهرسازی اسلامی با رویکرد طراحی شهری مردم مدار , , دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (از نظريه تا کاربرد در دنیاي معاصر) , 1392
----------------------
18 . تالیف مقاله : پایداری منظر شهری در تعامل انسان و محیط با رویکرد طراحی شهری , , اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار , 1392
----------------------
19 . تالیف مقاله : بررسی تطبیقی پایداری انواع سیستم های حمل و نقل ریلی , , سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری , 1392
----------------------
20 . تالیف مقاله : طراحی پایدار از طریق به کار گیری اصول طراحی اقلیمی در ایران , , همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , 1392
----------------------
21 . تالیف مقاله : بررسی مقایسه‌ای پایداری صنعت گردشگری آبشار سمیرم و آبشار شاهلولاک , , همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , 1392
----------------------
22 . تالیف مقاله : مخاطرات اجتماعی ناشی از مخاطرات طبیعی (نمونه موردی؛ خشکسالی زاینده رود اصفهان) , , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 1392
----------------------
23 . تالیف مقاله : ارزیابی عناصر بوم شناختی در هدایت روند تغییرات سیمای سرزمین (نمونه موردی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین اصفهان) , , نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین , 1392
----------------------
24 . تالیف مقاله : بررسی پایداری شبکه حمل و نقل BRT شهر اصفهان , , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهر , 1392
----------------------
25 . تالیف مقاله : تقابل الگوهای پراکنده روئی با الگوهای توسعه شهری , , اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري , 1392
----------------------
26 . تالیف مقاله : بافت های تاریخی، ساختارهای بنیادی توسعه پایدار شهری , , اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري , 1392
----------------------
27 . تالیف مقاله : نقش برنامه ریزی شهری در کاهش مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله , , اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري , 1392
----------------------
28 . فرصت مطالعاتی : بازآفرینی شهری و جایگاه عناصر و بافت های تاریخی , , اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري , 1392
----------------------
29 . تالیف مقاله : بررسی عوامل فعالیتی مؤثر بر کالبد مکان های عمومی از منظر کیفی (نمونه های موردی: خیابان های چهارباغ عباسی اصفهان و شانزلیزه پاریس) , , همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا , 1393
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : Drawing up and examine some indicators to recognizing blighted fabrics (Case study: The fifth area of region 8 of Isfahan) , Research Journal of Environmental and Earth Sciences , 2012
------------------------------------------
2 . تالیف مقاله : Surveying the government role in success of cities which located in Esfahan province in tourism industry , Pinnacle Research Journals (A Journal of Multidisciplinary Researches) , 2013
------------------------------------------
3 . تالیف مقاله : The Reasons of creating new cities and their failure to attract population (case study: Majlessi a new city in Isfahan, Iran) , Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Researches , 2014
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . برنامه ریزی شهری
2 . طراحی شهری
3 . برنامه ریزی منطقه ای
4 . مدیریت شهری
5 . گردشگری
6 . حمل و نقل شهری
7 . بافت تاریخی و فرسوده
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
کارشناس همکار , شرکت مهندسی شهرتاش زنده رود , 1385 - 1387
مدیر پروژه , شرکت مهندسی شهرتاش زنده رود , 1389 - 1390
مربی , دانشگاه شیخ بهایی , 1389 - تا کنون
مدیر پروژه , مهندسین مشاور شهر و خانه , 1391 - 1391

 

بازگشت