سید محمد مهدی تابعی
نام و نام خانوادگی : مهندس سید محمد مهدی تابعی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : tabei@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 135
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : مهندسی کامپیوتر , شهید باهنر کرمان , ایران , 1385
کارشناسی ارشد : معماری سیستمهای کامپیوتر , اصفهان , ایران , 1391
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : ضرب‌کننده‌ی ترتیبی برش‌یافته با قابلیت جبران خطای پویا , , موسسه آموزش عالی خیام مشهد , 1391
----------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . طراحی خودکار سیستم های دیجیتال
2 . معماری کامپیوتر
3 . شبکه های کامپیوتری
4 . سنتز سیستم های دیجیتال

 

بازگشت