نعیمه السادات ابطحی
نام و نام خانوادگی : مهندس نعیمه السادات ابطحی
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : abtahi.naeeme@gmail.com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : شهرسازی , شیخ بهائی , ایران , 1386
کارشناسی ارشد : طراحی شهری , دانشگاه تهران (روزانه) , ایران , 1391
دوره تخصصی : کارگاه تخصصی بین المللی زیبایی شناسی و ادراک معماری در شهر , پروفسور یورگ گروتر , ایران -تهران , 1392
دوره تخصصی : کارگاه تخصصی تئوری و روش شناسی در برنامه ریزی و طراحی شهری , پروفسور علی مدنی پور , ایران- اصفهان , 1393
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : حکمت کهن – منظر جدید ؛ طرح طراحی شهری در شهر جدید فولادشهر , , ارائه در هفته پژوهش دانشگاه شیخ بهایی , 1391
----------------------
2 . ارائه مقاله : ارزیابی عناصر بوم شناختی در هدایت روند تغییرات سیمای سرزمین(نمونه موردی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین اصفهان)، , , کنفرانس بین المللی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان , 1392
----------------------
3 . ارائه مقاله : مخاطرات اجتماعی ناشی از مخاطرات طبیعی (نمونه موردی؛ خشکسالی زاینده رود اصفهان) , , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی , 1392
----------------------
4 . تالیف مقاله : کارگیری روش چیدمان فضا(space syntax) برای مدل سازی ساختار شهری در شهرهای استان اصفهان، , , مجله دانش نما , 1392
----------------------
5 . تالیف مقاله : بررسی ارتباط میان کاربری فضای سبز و تعداد جمعیت در شهرهای درچه، خمینی¬شهر، نجف¬آباد و چادگان بااستفاده از تکنیک همبستگی اسپیرمن , , مجله دانش نما , 1392
----------------------
6 . ارائه مقاله : تقابل الگوهای پراکنده روئی با الگوهای توسعه شهری , , اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري سنندج , 1392
----------------------
7 . ارائه مقاله : بازآفرینی شهری و جایگاه عناصر و بافت های تاریخی , , اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري سنندج , 1392
----------------------
8 . ارائه مقاله : نقش برنامه ریزی شهری در کاهش مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله , , اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي عمران شهري سنندج , 1392
----------------------
9 . ارائه مقاله : بررسی پایداری شبکه حمل و نقل BRT شهر اصفهان , , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری تبریز , 1392
----------------------
10 . ارائه مقاله : قوتها و چالشهای توسعه حمل و نقل TOD با تأکید بر اتوبوس و ریل , , اولین همایش ملی شهر سازي و معماري در گذر زمان قزوین , 1392
----------------------
11 . ارائه مقاله : بازبینی اصول اجتماعی شهرسازی اسلامی با رویکرد طراحی شهری مردم مدار , , دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (از نظريه تا کاربرد در دنیاي معاصر) تبریز , 1392
----------------------
12 . ارائه مقاله : آفرینش مراکز شهری پیاده نمونه موردی مرکز شهر همدان , , اولین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار همدان , 1392
----------------------
13 . ارائه مقاله : بررسی عوامل مؤثر در ایجاد حس تعلق ساکنین شهرها , , همايش ملي معماري و شهرسازي انسانگرا قزوین , 1392
----------------------
14 . ارائه مقاله : بررسی تطبیقی پایداری انواع سیستم¬های حمل¬و-نقل ریلی , , کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری دانش پژوهان , 1392
----------------------
15 . ارائه مقاله : پایداری منظر شهری در تعامل انسان و محیط با رویکرد طراحی شهری , , اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار مشهد دانشگاه فردوسی , 1392
----------------------
16 . تالیف مقاله : تبلیغات محیطی در شهر خلاق , , اولین همایش ملی شهر خلاق، ایده و چالش ها در ایران , 1392
----------------------
17 . ارائه مقاله : طراحی پایدار از طریق به کار گیری اصول طراحی اقلیمی در ایران , , اولين همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار، تهران , 1392
----------------------
18 . ارائه مقاله : بررسی مقایسه¬ای پایداری صنعت گردشگری آبشار سمیرم و آبشار شاهلولاک , , اولين همايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار، تهران , 1392
----------------------
19 . ارائه مقاله : ایجاد سرزندگی و حس تعلق به مکان در فضاهای شهری در محله پایدار , , اولين همايش ملی جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار، تهران , 1392
----------------------
20 . ارائه مقاله : از حس مکان تا حس تعلق به مکان، در طراحی فرهنگ گرا , , همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری کرج , 1392
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : Sustainable Design through Deployment of Climatic Design Principles in IRAN , Scientific Journal of Pure and Applied Sciences , 2014
------------------------------------------
2 . تالیف مقاله : Comparable Surveying in Sustainability of Tourism Industry in Semirom Waterfall and Shahlulak Waterfall. , o Journal of Social Issues & Humanities (JournalSIH , 2015
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . پروژه های اجرائی طراحی شهری
2 . پروژه های اجرائی طراحی منظر
3 . پروژه های اجرائی آماده سازی زمین
4 . پروژه های پژوهشی جامعه شناسی شهری، انسان شناسی و روانشناسی شهری
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
مدیر پروژه های شهرسازی , مهندسان مشاورمعماری و شهرسازی نقش راز بوم , 1386 - 1390
همکار پروژه شهرسازی , مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شهرو خانه , 1390 - 1391
نماینده مشاور نقش محیط در شهر اصفهان , مهندسان مشاور معماری و شهرسازی نقش محیط , 1390 - 1391
مشاور شهرسازی , مهندسان معمار و شهرساز شهروان , 1391 - تا کنون
سوابق عضویت
عضو شهرسازی پایه 3 , نظام مهندسی استان اصفهان , 1391 - تا کنون
عضو کمیته داوری , سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون- موسسه دانش پژوهان , 1392 - 1392
عضو کمیته داوری , همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا- دانشگاه شیخ بهایی , 1393 - 1393
دبیر اجرایی , همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا- دانشگاه شیخ بهایی , 1393 - 1393
جوایز دریافتی
1 . دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی , دانشگاه شیخ بهایی , 1386
2 . دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد , دانشگاه تهران , 1391

 

بازگشت