دکتر امیر حمید علیزاده
نام و نام خانوادگی : دکتر امیر حمید علیزاده
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : alizade@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 122
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : فیزیک , اصفهان , ایران , 1378
کارشناسی ارشد : فیزیک حالت جامد , اصفهان , ایران , 1382
دکتری : فیزیک , اصفهان , ایران , 1390
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . الکترونیک کوانتومی
2 . نانو الکترونیک
3 . اپتوالکترونیک
4 . مخابرات تمام نوری
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
معاون گروه برق , دانشگاه شیخ بهایی , 1391 - تا کنون
سوابق عضویت
هیئت علمی , دانشگاه شیخ بهایی , 1382 - تا کنون

 

بازگشت