دکتر نکوئی
نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفي نکوئي
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : nekouie@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 241
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
دکتری : معماری با گرايش شهرسازی , استرازبورگ , فرانسه , 1357
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . برنامه راهبردی برای مناطق آزاد جنوب ایران
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
معاون سازمان طراحی و برنامه ریزی استان اصفهان , سازمان طراحی وبرنامه ريزی استان اصفهان , 1358 - 1360
مدير بخش معماری طراحی و توسعه فولاد مبارکه اصفهان , فولاد مبارکه اصفهان , 1360 - 1361
معاون اجرایی شهرک شهید منتظری (شهرک پالایش نفت اصفهان) , دفتر فنی شرکت پالایش نفت اصفهان , 1361 - 1363
عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور پلشیر , اصفهان- شرکت مهندسان مشاور پلشیر , 1363 - 1365
مدیر عامل مهندسین مشاور پژوهش و معماری , اصفهان , 1366 - 1382
سوابق عضویت
مدرس رشته معماری و شهرسازی , دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشگاه شهید مهاجر- دانشگاه اصفهان , 1369 - 1380
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان- گروه معماری , دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان , 1378 - 1382

 

بازگشت