صدف عنبرزاده
نام و نام خانوادگی : مهندس صدف عنبرزاده
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : anbarzade@shbu.ac.ir
شماره تماس : 03136816761-6 - داخلی 119-149
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : مهندسی پزشکی بیوالکتریک , اصفهان , ایران , 1384
کارشناسی ارشد : مهندسی پزشکی بیوالکتریک , صنعتی امیرکبیر , ایران , 1386
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف مقاله : پژوهشی بر فناوری نانو در مهندسی پزشکی و استفاده از نانوموتورها و انتقال دارو , , دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ,
----------------------
2 . تالیف کتاب : تحلیل مدارهای الکتریکی 1 و کاربرد نرم افزار متلب در آن , ,
----------------------
3 . تالیف مقاله : بیوسنسورها , , مجله مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی , 1385
----------------------
4 . تالیف مقاله : نقد و بررسی فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی ریه , , کتاب ماه علوم و فنون , 1386
----------------------
5 . ارائه مقاله : سیستم تشخیص بیماری خبره فازی مبتنی بر وب و ارزیابی ان برای 5 مدل بیماری با علامت گلودرد , , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر/دانشگاه تهران , 1394
----------------------
6 . ارائه مقاله : استفاده از کنترل فازی هایبرید برای یک سیستم غیرخطی آشوب , , دانشگاه شمال-آمل , 2012
----------------------
7 . ارائه مقاله : بهینه سازی غیرمحدب با کران های دوگان و کاربرد در سیستم های مخابراتی , , دانشگاه شمال-آمل , 2012
----------------------
8 . تالیف مقاله : nonconvex optimization with dual bounds and application in communication systems , , the journal of mathematics and computer science vol 5 no 4 , 2012
----------------------
9 . تالیف مقاله : web based fuzzy diagnosis system and evaluation for five disease with sort throat syptom , , ciencia natura journal.v 37 part2 , 2015
----------------------
10 . تالیف مقاله : wireless ecg monitoring and humidity measurement using zigbee technique and transmission via gsm module , , international conference on electrical engineering computer science and information technology , 2015
----------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . bioelectric
2 . fuzzy modeling
3 . neural networks
4 . nonlinear control systems
5 . bio modeling
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
عضو هیئت علمی تمام وقت , دانشگاه شیخ بهایی , 1387 - تا کنون

 

بازگشت