سحر عطارزاده
نام و نام خانوادگی : سحر عطارزاده
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : atarzadeh@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 261
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : ریاضی محض , اصفهان , ایران , 1376
کارشناسی ارشد : ریاضی محض(آنالیز تابعی) , صنعتی اصفهان , ایران , 1379
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف کتاب : توابع برداری در قوانین نیوتن و کپلر , , 1386
----------------------
2 . تالیف کتاب : ریاضیات گسسته , , 1387
----------------------
3 . ارائه مقاله : الگوریتم حل روابط بازگشتی خطی , , دانشگاه شیخ بهائی هفته پژوهش , 1387
----------------------
4 . تالیف مقاله : استفاده از گراف برای تعریف تابع , , 1387
----------------------
5 . تالیف مقاله : کد گذاری برای کاهش احتمال خطا در ارسال پیام , , 1387
----------------------
سوابق عضویت
عضو انجمن ریاضی ایران , . , 1379 - 1390

 

بازگشت