جعفر زعفرانی
نام و نام خانوادگی : دکتر جعفر زعفرانی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : jzaf@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 290
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : ریاضی , دانشگاه تهران , ایران , 1348
دکتری : ریاضی (آنالیز تابعی) , دانشگاه دولتی لیژ , بلژیک , 1355
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . Functional Analysis
2 . Nonlinear Functional Analysis
3 . Theory of Vector Optimization
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
Member of the Scientific Planning Council of the University of Isfahan. , . , -
Member of Research Council of the University of Isfahan. , . , -
Member of the National Scientific Planning Committee (Mathematics Section). , . , -
Chief Editor of the Research Bulletin of Isfahan University. , . , -
Associate Editor of Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. , . , -
Associate Editor of Journal of Optimization: Theory, Methods and Applications. , . , -
Member of Academic Senate of the University of Isfahan. , , -
The Secretary of the Academic Senate of the University of Isfahan. , , -
Head of Mathematics Department, University of Isfahan. , . , . - .
Member of the Research Committee of the Faculty of Sciences, University of Isfahan , . , . - .
Member of the Graduate Committee of Mathematics Department, University of Isfahan. , . , . - .
Member of the Executive Committee of the Iranian Mathematical Society. , . , . - .
Member of the Editorial Board of the Research Bulletin of the Isfahan University , . , . - .
President of the Iranian Mathematical Society. , . , . - .
رئیس انجمن ریاضی ایران , . , 1368 - 1370
رئیس دانشگاه شیخ بهائی , . , 1384 - 1391
سوابق عضویت
رئیس انجمن ریاضی ایران , . , 1368 - 1370
Head of Mathematics Department, University of Isfahan , . , 1391 - تا کنون
رئیس دانشگاه شیخ بهائی , . , 1391 - 1384
جوایز دریافتی
1 . برنده جایزه کتاب , . , 1366
2 . استاد نمونه کشوری , . , 1370
3 . چهره ماندگار استان اصفهان سال , . , 1386

 

بازگشت