علی اکبر محمدی
نام و نام خانوادگی : دکتر علی اکبر محمدی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : mohamadi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 227
صفحه وب :

 

 

بازگشت