سمیه محمودی
نام و نام خانوادگی : دکتر سمیه محمودی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : S.Mahmoudi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : مدیریت بازرگانی , باهنر کرمان , ایران , 1385
کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی-بازاریابی , اصفهان , ایران , 1387
دکتری : مدیریت بازرگانی-بازاریابی , اصفهان , ایران , 1394
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف مقاله : بررسي ابعاد آميخته بازاريابي اينترنتي , , فصلنامه احیا ,
----------------------
2 . ارائه مقاله : سياست گذاري جهت توسعه صنعت سرمايه گذاري خطر پذير (راهکارها و پيشنهاداتي براي ايران , , اولين کنفرانس ملي کارآفريني ،خلاقيت و سازمان هاي آينده ,
----------------------
3 . ارائه مقاله : بررسي ارتباط رفتار شهروند سازماني با عملکرد سازمان ها , , اولين کنفرانس ملي مديريت رفتار شهروند سازماني ,
----------------------
4 . ارائه مقاله : تعاونيهاي کارآفرين و جهاني شدن , , درهمايش ملي تعاون و کارآفريني ,
----------------------
5 . ارائه مقاله : " تعاونيهاي کارآفرين و صنعت سرمايه گذاري خطر پذير , , درهمايش ملي تعاون و کارآفريني ,
----------------------
6 . ارائه مقاله : بررسي مدل هاي آميخته بازاريابي جهت انتخاب مدل مناسب آميخته , , مجموعه سخنراني هاي علمي-پژوهشي دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ,
----------------------
7 . تالیف مقاله : بررسي گرايش خريداران در فرايند تصميم گيري در بازار تلويزيون در شهر اصفهان , , فصلنامه مديريت فرهنگ سازماني , 1388
----------------------
8 . تالیف مقاله : بررسي مدلهاي آميخته بازاريابي به منظور شناسايي و اولويت بندي ......... , , پژوهش های مدیریت , 1389
----------------------
9 . ارائه مقاله : تاثير بازاريابي اينترنتي بر رضايت مشتريان مطالعه موردي:هتل هاي 4 ستاره اصفهان , , کنفرانس بین المللی مدیریت , 1389
----------------------
10 . ارائه مقاله : ارزش ویژه برند مقصد , , همایش بین المللی توسعه گردشگری ایران،مشهد،2014 , 1392
----------------------
11 . تالیف مقاله : توسعه مدل تصویر ذهنی مقصد گردشگری ایران2 , , مجله مطالعات مدیریت گردشگری،دوره 10,شماره 29 , 1394
----------------------
12 . تالیف مقاله : توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران1 , , مجله پژوهشهای مدیریت عمومی،سال هشتم،شماره بیست و هشتم، , 1394
----------------------
13 . تالیف مقاله : شناسایی عوامل موثر بر تصویر گردشگران خارجی از ایران , , مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری.دوره 4،شماره13 , 1394
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . ارائه مقاله : Factors Affecting Adoption of ERP , کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات ,
------------------------------------------
2 . ارائه مقاله : Marketing Mix Models for e-Products, Case Study-Products Producers in China , سومين کنفرانس بين المللي تجارت الکترونيک با رويکردي بر کشور هاي در حال توسعه ,
------------------------------------------
3 . ارائه مقاله : Human Factors Analysis of Consumer Personal Protective Equipment , اولين کنفرانس بين المللي جايگاه ايمني صنعتي ،بهداشت حرفه اي و محيط زيست در سازمان ها ,
------------------------------------------
4 . ارائه مقاله : The Relationship Between CorporateEntrepreneurship , Market Orientation, Organizational Flexibility and Job Satisfaction , اولين کنفرانس ملي کارآفريني ،خلاقيت و سازمان هاي آينده ,
------------------------------------------
5 . تالیف مقاله : The Influencing Factors in Ad Processing: Cognitive vs. Affective Appeals , JIMMR , 2009
------------------------------------------
6 . تالیف مقاله : Packaging Elements and Consumer Buying Decisions , IJBIR , 2010
------------------------------------------
7 . ارائه مقاله : The influence of destination image on attracting domestic tourists , International scientific strategic conference on tourism development for islamic republic of iran,18 , 2014
------------------------------------------
8 . تالیف مقاله : Identifying Iran's image dimensions as a tourist destination using content analysis. n , ,2015,E-review,vol12,issue3/4 , 2015
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . بازاریابی و رفتار مصرف کننده
جوایز دریافتی
1 . لوح تقدير مقاله برتر همراه با دريافت جايزه از همايش تعاون و کارافريني , وزارت تعاون , 1389

 

بازگشت