شادی فروغی
نام و نام خانوادگی : شادی فروغی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : Foroghi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی , دانشگاه اصفهان , ایران , 1382
کارشناسی ارشد : فرهنگ و زبانهای باستانی , دانشگاه شهید بهشتی , ایران , 1385
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف مقاله : جشنهای فصلی ایرانیان باستان-روزنامه شرق-شماره771-85/3/7 , , 1385
----------------------
2 . ارائه مقاله : نمد ایران در مرز فراموشی , , هفته پژوهش دانشگاه شیخ بهایی , 1388
----------------------
3 . تالیف کتاب : هنر و معماری ایران در آیینه گردشگری- 1390- شادی فروغی، محمد زاهدی- اصفهان-نشر چهارباغ , , 1390
----------------------
4 . ارائه مقاله : نقش کار فروشگاههای صنایع دستی در جذب گردشگر(مورد مطالعه: شهر اصفهان) , , هفته پژوهش دانشگاه شیخ بهایی , 1390
----------------------
5 . پروژه تحقیقاتی : کارشناس همکار در پروژه" منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر پیر بکران" با مهندسین مشاورشهر تاش زنده رود , , 1390
----------------------
6 . پروژه تحقیقاتی : کارشناس همکار در پروژه" منطقه نمونه گردشگری چرمهین" با مهندسین مشاورشهر تاش زنده رود , , 1390
----------------------
7 . تالیف کتاب : صنایع دستی و گردشگری-1391-شادی فروغی –نشر چهارباغ , , 1391
----------------------
8 . تالیف مقاله : تعيين ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف الله اصفهان- 1391-شادی فروغی و سعیده جعفری- فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر.شماره 13-صص:181-194 , , 1391
----------------------
9 . پروژه تحقیقاتی : کارشناس همکار در پروژه" منطقه نمونه گردشگری سد قره قاچ" با شرکت توسعه گردشگری گردونه خورشید , , 1392
----------------------
10 . ارائه مقاله : نقش شتر در توسعه کویرگردی در ایران- شادی فروغی، محمد زاهدی-1393 , , اولين همايش ملي توريسم و گردشگري سبز- دانشگاه همدان , 1393
----------------------
11 . ارائه مقاله : نقش نوآوری در رونق پوشاک و رودوزیهای سنتی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری(مورد مطالعه: گردشگران داخلی در اصفهان) , , اولین همایش گردشگری معاصر- دانشگاه شیراز , 1393
----------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . گردشگری و صنایع دستی
2 . گردشگری و معماری
3 . ادبیات و فرهنگ ایران
4 . گردشگری و موزه
5 . گردشگری خرید

 

بازگشت