محمد زاهدی
نام و نام خانوادگی : محمد زاهدي
مرتبه علمی : دانشجوی دکتری
ایمیل : mo_zahedi@yahoo.com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 214
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : كارشناسي علوم اقتصادي , دانشگاه اصفهان , ایران , 1368
کارشناسی ارشد : علوم اقتصادي , دانشگاه اصفهان , ایران , 1372
دکتری : دانشجوی دکتری اقتصاد گرايش اقتصاد شهري– منطقه اي واقتصاد بخش عمومي , دانشگاه اصفهان , ایران , 1392
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : نقش پاراترانزيت در حمل و نقل شهري »، همايش حمل و نقل شهري سالم، تهران , , شهرداري تهران ، شهريور , 1374
----------------------
2 . ارائه مقاله : توسعه و امنيت » همايش بين المللي توسعه وامنيت عمومي، تهران , , وزارت كشور ، اسفند , 1375
----------------------
3 . ارائه مقاله : « نقش عدم تمركز در برنامه ريزي توسعه ملي » با همكاري دكتر حسين پيراسته , , ، اولين همايش بين الملل تدوين برنامه سوم توسعه، تهران ، سازمان برنامه و بودجه ، مهرماه , 1377
----------------------
4 . ترجمه کتاب : برنامه ريزي توريسم در سطح ملي و منطقه اي با همكاري دكتر بهرام رنجبريان , , جهاددانشگاهي اصفهان , 1379
----------------------
5 . تالیف مقاله : تعاوني هاي توسعه شهري , , - اصفهان – مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان سال 14 – شماره 3 – زمستان , 1381
----------------------
6 . ارائه مقاله : صادرات غير نفتي گردشگري با همكاري دكتر سعيد صمدي , , صمدي تبريز نهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي مهر ماه , 1382
----------------------
7 . ارائه مقاله : تاثير پيشرفت در فناوري اطلاعات بر صنعت گردشگري با همكاري دكتر رنجبريان , , ؛ تبريز ؛دهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي مهر ماه , 1383
----------------------
8 . تالیف مقاله : بررسي ديدگاه گردشگران خارجي سفر كرده به اصفهان درباره زيرساخت حمل و نقل به عنوان يكي از عناصر توسعه گردشگري استان؛ با همكاري دكتر بهرام رنجبريان , , مجله علمي چشم انداز ؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ؛ بهار , 1384
----------------------
9 . ارائه مقاله : صندوق هاي قرض الحسنه نسل دوم ، همايش صندوق هاي قرض الحسنه ، فرصت ها و چالش ها , , ، بابلسر ، مهر ماه , 1384
----------------------
10 . ارائه مقاله : مديريت پايدار جاذبه هاي گردشگري ؛ با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ؛ همايش سراسري گردشگري و توسعه مازندران , , ؛ بابلسر ؛ مهر ماه , 1384
----------------------
11 . تالیف مقاله : جايگاه ايران در گردشگري خليج فارس , , گردشگري ايرانا ،شماره 13 , 1385
----------------------
12 . تالیف مقاله : رويدادهاي گردشگري: مديريت و تنوع ، فصلنامه مطالعات جهانگردي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، شماره 5 , , با همكاري دكتر بهرام رنجبريان , 1385
----------------------
13 . ارائه مقاله : بررسي تطبيقي سياستهاي توسعه گردشگري در ايران و سوريه مولف همكار دكتر كيومرث آقايي , , كارگاه مشترك دانشگاههاي اصفهان و دمشق ، اصفهان ارديبهشت , 1385
----------------------
14 . تالیف مقاله : بررسي اثرات تكرار سفر به اصفهان بر ميزان رضايت گردشگران خارجي , , . مجله علمي پژوهشي جغرافيا و توسعه ناحيه اي شماره 9 با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ,پاييز و زمستان , 1386
----------------------
15 . ارائه مقاله : نقش وقف در تامين مالي توسعه گردشگري با همكاري دكتر حسين پيراسته، , , همايش بين المللي وقف اصفهان ؛آذرماه , 1387
----------------------
16 . ارائه مقاله : نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه گردشگري . با همكاري دكتر نعمت الله اكبري , , همايش ملي توسعه گردشگري . تهران .آذر ماه , 1387
----------------------
17 . ارائه مقاله : ما ، گردشگري و نگاهي نو ، همايش توسعه گردشگري , , سمنان، دانشگاه سمنان ، خرداد , 1388
----------------------
18 . تالیف کتاب : خدمات صنعت گردشگري، چاپ پنجم ، با همكاري دكتر بهرام رنجبريان , , اصفهان ؛ انتشارات چهارباغ؛ , 1389
----------------------
19 . تالیف کتاب : ارزيابي طرح هاي اقتصادي ؛با همكاري دكتر مژگان معلمي تهران , , تهران انتشارات دانشگاه پيام نور , 1389
----------------------
20 . تالیف کتاب : شناخت صنعت گردشگري : چاپ دهم ؛ با همكاري دكتر بهرام رنجبريان , , ؛ اصفهان ؛ انتشارات چهارباغ , 1390
----------------------
21 . تالیف کتاب : - برنامه ريزي و سرپرستي گشتها ؛ با همكاري دكتر بهرام رنجبريان , , اصفهان ؛انتشارات چهارباغ ؛چاپ پنجم , 1390
----------------------
22 . تالیف کتاب : فن راهنمايي گشت با همكاري ارسلان بلالي چاپ چهارم , , اصفهان چهارباغ , 1390
----------------------
23 . تالیف کتاب : هنر و معماري ايران در آئينه گردشگري با همكاري خانم شادي فروغي , , اصفهان چهارباغ مرداد , 1390
----------------------
24 . تالیف کتاب : شناخت روحيات ملل با همكاري خانم زهرا كاظمي چاپ هفتم , , اصفهان چهارباغ , 1390
----------------------
25 . تالیف کتاب : موزه ، موزه داري و موزه ها، با همكاري خانم ها بهاره حاجيها و مريم خيامباشي , , چاپ پنجم، اصفهان ، چهارباغ , 1391
----------------------
26 . تالیف کتاب : بازاريابي گردشگري: با همكاري دكتر بهرام رنجبريان چاپ پنجم , , ؛اصفهان ؛چهارباغ , 1392
----------------------
27 . تالیف کتاب : مديريت رويدادهاي گردشگري، با همكاري دكتر بهرام رنجبريان , , در دست تاليف , 1392
----------------------
28 . تالیف کتاب : ارزيابي طرح هاي گردشگري , , در دست تاليف , 1392
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . ارائه مقاله : « Euro Redistribution » , co-author: Amir Hortamani , 6th Euro – Mediterranean Symposium. Nice. France. sept. , 2002
------------------------------------------
2 . ارائه مقاله : The Effects of Euro Zone Macro Economic Shocks on South Mediterranean Sea Countries. co-author: Amir Hortamani , 7th Euro – Mediterranean Symposium. Rabat. Morocco. Sept. , 2003
------------------------------------------
3 . ارائه مقاله : Euro: An International Trade Outlook » co-author: Majid Jalaie , 7th Euro – Mediterranean Symposium. Rabat. Morocco. Sept. , 2003
------------------------------------------
4 . ارائه مقاله : -"The Challenges and Consequences of Regionalization: The Opportunities of Agricultural Trade for the New Member States within the EU Enlargement" co author Dr. Hossein Pirasteh , the 7th Uddevalla Symposium. Fredrikstad . Norway. , 2004
------------------------------------------
5 . ارائه مقاله : -Political Instability, Democracy and Economic growth, Case of Euro-Mediterranean Sea Countries. , Co author Mojghan Moallemi, EMMA Conference, Istanbul, , 2006
------------------------------------------
6 . ارائه مقاله : Tourism Development in South Caucasian Region : South Caucasian Economic Cooperation Conference , Georgia , Tbilisi , Georgia New School of Economics ,February 27- March 1 , 2009
------------------------------------------
7 . ارائه مقاله : Marketing Mix for A Responsible Muslim Destination in 4th International Conference on Responsible Tourism , Muscat, Oman . Oct. , 2010
------------------------------------------
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
كارشناس مطالعات اقتصادي , مهندسان مشاور پلشير , 1375 - 1376
كارشناس مطالعات اقتصادي , شركت سرمايه گذاري سامان گستر , 1378 - 1380
سرپرست معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري , شركت سامان گستر , 1380 - 1382
مدرس دروس گردشگري , دانشگاه شيخ بهايي , 1382 - تا کنون
مدرس همكار دروس گردشگري , - دانشگاه جامع علمي- كاربردي (جزيره كيش و فرهنگ و هنر اصفهان) , 1382 - 1382
معاون گروه مديريت جهانگردي , دانشگاه شيخ بهايي , 1387 - تا کنون
مدير ارزيابي طرح هاي اقتصادي , - موسسه خيريه قائم الرضا , 1387 - 1387

 

بازگشت