احمدرضا اخوان صراف
نام و نام خانوادگی : دکتر احمدرضا اخوان صراف
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : a.r.akhavan@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 213
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : مهندسی برق , صنعتی اصفهان , ایران , 1367
کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی , اصفهان , ایران , 1377
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف مقاله : سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری , , مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان , 1378
----------------------
2 . تالیف کتاب : نظريه سيستم ها و وظائف مديران , , انتشارات سیمین , 1381
----------------------
3 . ترجمه کتاب : تجارت الکترونیک , , انتشارات دانش پژوهان برین , 1383
----------------------
4 . پروژه تحقیقاتی : تعيين شاخص هاي بهره وري در شرکت هاي صنعتي استان اصفهان و ارائه راهکارهاي افزايش بهره وري , , اداره کل تعاون استان اصفهان , 1383
----------------------
5 . تالیف مقاله : تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی , , پژوهشنامه مدیریت اجرایی , 1388
----------------------
جوایز دریافتی
1 . رتبه اول دوره کارشناسی ارشد , دانشگاه اصفهان , 1377

 

بازگشت