نسرین مظاهری
نام و نام خانوادگی : مهندس نسرین مظاهری
مرتبه علمی : دانشجوی دکتری
ایمیل : N.Mazaheri@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 114
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار(فارغ التحصیل رتبه دوم) , اصفهان , ایران , 1390
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : بهبود پیچیدگی زمانی روش‌های خوشه‌بندی سلسه مراتبی با کمک دیاگرام ورونی , , يازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايران , 1391
----------------------
2 . ارائه مقاله : معرفی یک روش جدید در تخصیص بهینه ماشین‌های مجازی به میزبان‌ها، در سرویس‌دهنده‌های رایانش ابری , , همایش علوم و مهندسی کامپیوتر , 1391
----------------------
3 . ارائه مقاله : ارائه روشي جهت کشف اتصالات همانندي در وب داده , , دانشگاه شیخ بهایی اصفهان , 1391
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : the spatial nearest neighbor skyline queries , International Journal of Database Management Systems(IJDMS) , 2011
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . پایگاه داده ها
2 . امنیت و رمزنگاری
3 . وب معنایی و داده های پیوندی
4 . اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری
5 . مهندسی نرم افزار
6 . یادگیری ماشین و الگوریتم های تکاملی

 

بازگشت