محمود مرتضوي
نام و نام خانوادگی : مهندس محمود مرتضوي
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : mortazavi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 135
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : كامپيوتر - مهندسي نرم ا فزار , دانشگاه آزاد نجف آباد , ایران , 1381
کارشناسی ارشد : كامپيوتر - مهندسي نرم ا فزار , دانشگاه اصفهان , ایران , 1384
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . مهند سی نرم افزار
2 . محاسبات ابری

 

بازگشت