مرتضی جعفری فشارکی
نام و نام خانوادگی : مهندس مرتضی جعفری فشارکی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : fesharaki@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 243
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد : معماری و شهرسازی , تهران , ایران , 1358
سوابق پژوهشی فارسی
1 . پروژه تحقیقاتی : بهسازی حرکت در محیط شهری برای کودکان و سالمندان و کم توانان و معلولین جسمی- حرکتی , , مرکز تحقيقات وزارت مسکن و شهرسازی , 1385
----------------------
2 . ارائه مقاله : نمادها و نشانه ها و عناصر چهارگانه , , مجله گام نخست , 1387
----------------------
3 . ارائه مقاله : معماری ارگانیک و تحلیل خانه آبشاری رایت , , مجله گام نخست , 1387
----------------------
4 . ارائه مقاله : بناهای تقویمی و نجومی ایران باستان , , مجله دانش نما , 1390
----------------------
5 . ارائه مقاله : مراسم آیینی در شکل دهی به فضاهای شهری پایدار اسلامی , , همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی , 1392
----------------------
6 . ارائه مقاله : برنامه راهبردی برای شهر اسلامی با تأکید بر مکتب اصفهان , , مجله دانش نما , 1392
----------------------
7 . ارائه مقاله : شیخ بهایی نابغه دوران , , مجله جامع شیخ بهایی , 1392
----------------------
8 . ارائه مقاله : شیخ بهایی و شعر وادب , , مجله جامع شیخ بهایی , 1392
----------------------
9 . ارائه مقاله : شیخ بهایی و تقسیم آب زاینده رود , , مجله جامع شیخ بهایی , 1393
----------------------
10 . ارائه مقاله : نظم مقدس اعداد در شهرسازی و معماری , , همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا , 1393
----------------------
11 . ارائه مقاله : اندرزهای کشکول شیخ بهائی , , مجله جامع شیخ بهائی , 1393
----------------------
12 . ارائه مقاله : حمام شیخ بهائی , , مجله جامع شیخ بهائی , 1394
----------------------
13 . ارائه مقاله : روز شیخ‌بهایی، روز معمار , , مجله جامع شیخ بهائی , 1395
----------------------
14 . ارائه مقاله : بناهای تقویمی و نجومی ایران باستان (چارطاقی ها ، رصدخانه های خورشیدی) , , مجله جامع شیخ بهائی , 1395
----------------------
15 . ارائه مقاله : شیخ‌بهایی- شهرساز و طراح شهری , , مجله جامع شیخ بهائی , 1396
----------------------
16 . ارائه مقاله : زبان فارسی و تأثیر متقابل آن با زبانهای دیگر , , مجله جامع شیخ بهائی , 1396
----------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . معماری و شهرسازی
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
مدیر پروژه طراحی و نظارت معماری , اصفهان , 1358 - تا کنون
سوابق عضویت
کارشناس ارشد پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان , سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان , 1360 - تا کنون
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان- گروه معماری , دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان , 1370 - 1382
عضو هیئت علمی و معاونت گروه شهرسازی و معماری , دانشگاه شیخ بهائی , 1382 - تا کنون
جوایز دریافتی
1 . جایزه دوم طراحی نشانه سازمان حفاظت محیط زیست , سازمان حفاظت محیط زیست , 1352
2 . جایزه اول طراحی نشانه شرکت تجارت بین الملل , شرکت تجارت بین الملل فافا , 1388

 

بازگشت