همدانی
نام و نام خانوادگی : دکتر امین زینل همدانی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : hamedani@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 243
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
دکتری : مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی حمل ونقل , دانشگاه ووپرتال , آلمان , 1393
دوره تخصصی : دﻳﭙﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪاي برنامه ریزی مسکن در زمان زلزله برای کشورهای در حال توسعه , دانشگاه ووپرتال , آلمان , 1388
دوره تخصصی : دﻳﭙﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪاي برنامه ریزی، طراحی، امنیت و نقش پیادروها از شورای ایمنی جاده آلمان (DVR)، سازمان تحقیق , دانشگاه ووپرتال , آلمان , 1393
دوره تخصصی : دﻳﭙﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪاي برنامه ریزی و کنترل حمل و نقل , دانشگاه اشتوتگارت , آلمان , 1392
دوره تخصصی : دﻳﭙﻠﻢ حرفه ای در زمینه نقش حمل و نقل در آب و هوا، محیط زیست و انرژی , موسسه تحقیقاتی انرژیهای پاک ووپرتال , آلمان , 1392
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : سيستم هاي گواهينامه شهري، ابزاري براي ارزيابي پايداري در جوامع شهري , , ؛ اولين همايش ملي فضاهاي عمومي شهري پايدار(مديريت شهري، برنامه ريزي و طراحي) – دانشگاه هنر تهران , 1392
----------------------
2 . ارائه مقاله : مقایسه سیستمهای گواهینامه شهری , , سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ؛ دانشگاه شهیدبهشتی , 1394
----------------------
3 . تالیف مقاله : رابطه ما بین، پاتوق و مکان سوم در دوره های متاخر نویسندگان: امین زینل همدانی ، امیر حسین مشرف ، , , کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر , 1396
----------------------
4 . تالیف مقاله : طراحی منظرشهری در راستای رویکرد رشد هوشمند نمونه موردی: محله فردوان اصفهان نویسندگان: امین زینل همدانی ، مایده عابدیان ، , , کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر , 1396
----------------------
5 . تالیف مقاله : تبیین نقشه راه برای تحول به سمت شهرپایدار هوشمند نویسندگان: امین زینل همدانی ، محمدعلی کیانی ، , , هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری , 1396
----------------------
6 . تالیف مقاله : جایگاه مشارکت مردمی در طرح های شهری، با توجه به حقوق شهروندی:نویسندگان: مسعود کشانی ، امین زینل همدانی , , سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری , 1397
----------------------
7 . تالیف مقاله : شهرسازی تاکتیکی در جهت توسعه پیاده محور در چهارباغ عباسی اصفهان:نویسندگان: شبنم سالم دهقان ، امین زینل همدانی ، , , سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری , 1397
----------------------
8 . تالیف مقاله : امکان سنجی توسعه پایدار با تاکید بر بعد زیست محیطی، در مناطق شمالی و جنوبی شهر بوشهر نویسندگان: معصومه سعیدی ، امین زینل همدانی ، , , سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری , 1397
----------------------
9 . تالیف مقاله : برنامه ریزی فضاهای اقامتی جهت ارتقاء سطح کیفی فرصت های گردشگری شهر ساحلی بوشهر نویسندگان: محمد فره وشی ، امین زینل همدانی ، , , سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری , 1397
----------------------
10 . تالیف مقاله : برند سازی منظر پایدار شهری مطالعه موردی: محور زاینده رود شهر اصفهان نویسندگان: عاطفه کریمی ، امین زینل همدانی ، , , سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری , 1397
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : A comparative study of DGNB, LEED and BREEAM certificate systems in urban sustainability , Italy , 2012
------------------------------------------
2 . تالیف کتاب : • Methodology and statistical analysis of sustainable transportation criteria for certificate system , Germany , 2014
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . برنامه ریزی شهری
2 . توسعه پایدار
3 . رویکردهای نوین توسعه شهری
4 . حمل و نقل شهری
5 . مدیریت شهری
6 . اقتصاد شهری
سوابق عضویت
عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار , تهران , 1393 - 1393
عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی , اردبیل , 1393 - 1393
عضو کمیته علمی و داوران ا ولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی , شیراز , 1393 - 1393
سازمان نظام مهندسی , استان اصفهان , 1393 - تا کنون
عضو هیات علمی دانشگاه ووپرتال آلمان , آلمان , 2011 - 2014
عضو کمیته علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی تغییرات شهری در ایران , انگلیس , 2012 - 2012
عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی حمل و نقل، دانشگاه انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ , سویس , 2013 - 2013

 

بازگشت