خادم القرآنی
نام و نام خانوادگی : دکتر شکیبا خادم القرانی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : shakiba_kh@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 105
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
دکتری : مهندسی صنایع , دانشگاه صنعتی اصفهان , ایران , 1394
سوابق پژوهشی فارسی
1 . تالیف کتاب : مجموعه آمار کاربردی , , انتشارات دانش پژوهان برین , 1387
----------------------
2 . تالیف کتاب : مجموعه آمار نظری , , انتشارات دانش پژوهان برین , 1387
----------------------
3 . ارائه مقاله : NEW PARSIMONIOUS SEGMENTATION WITH COMBINING LOGISTIC REGRESSION AND DECISION TREES: AN APPLICATION TO INDUSTRIAL STEEL DATA , , Proceedings of the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering , 2007
----------------------
4 . ارائه مقاله : System Dynamics Modeling of Emigration and Brain Drain: The Case of Iran , , Proceedings of the International Conference on System Dynamics , 2009
----------------------
5 . ارائه مقاله : An Adjusted Decision Support System through Data Mining and Multiple Criteria Decision Making , , Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2013
----------------------
6 . ارائه مقاله : Development of a Decision Support System for Handling Health Insurance Deduction , , International Journal of Advanced Computer Science and Applications , 2015
----------------------
7 . ارائه مقاله : A Hybrid Analysis Approach to Improve Financial Distress Forecasting: Empirical Evidence from Iran , , Mathematical Problems in Engineering , 2015
----------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . Data Mining
2 . Decision Support System
3 . Statistical Modeling
4 . Econometrics
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
همکار , هسته پژوهشی آمار دانشگاه صنعتی آصفهان , 1382 - 1385
مدیر عامل , شرکت گوبا داده پردازان , 1387 - 1390

 

بازگشت