ریحانه اشرفی
نام و نام خانوادگی : دکتر ریحانه اشرفی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : Ashrafi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 03136816761 - داخلی 149
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : فیزیک , اصفهان , ایران , 1379
کارشناسی ارشد : فیزیک اتمی مولکولی , اصفهان , ایران , 1382
دکتری : محاسباتی نانو- نانوالکترونیک , مرکز پژوهشهای بنیادی IPM , ایران , 1389
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . نانو الکترونیک
2 . الکترونیک مولکولی
3 . ادوات نیمرسانا
4 . بیوالکترونیک
سوابق عضویت
هیئت علمی , دانشگاه شیخ بهایی , 1387 - تا کنون

 

بازگشت