دکتر قاسم آقایی
نام و نام خانوادگی : دکتر ناصر قاسم آقایی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : ghasemaghaee@shbu.ac.ir , nasser_ga@yahoo.ca
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 141
صفحه وب : http://eng.ui.ac.ir/~aghaee

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : in Mathematics , Isfahan University , Isfahan, Iran , 1972
کارشناسی ارشد : in Information and Computer Science , Georgia Institute of Technology , Atlanta, USA , 1977
دکتری : in Computer Science , University of Bradford , Bradford, U.K. , 1987
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : معرفي يك بسته نرم افزاري براي شبيه سازي سيستم هاي پيوسته در پزشكي ،اولين سمينار كاربرد كامپيوتر در پزشكي در ايران , , مشهد - دانشگاه علوم پزشکی , 1367
----------------------
2 . ارائه مقاله : بسته نرم افزاري مدلر - PC براي شبيه سازي سيستم هاي پيوسته با استفاده از ريزكامپيوترها“ (مقاله برگزيده سمينار - برنده جايزه سمينار) سمينار طراحي و كاربرد ريزپردازنده ها , , تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير، خرداد ماه , 1368
----------------------
3 . ارائه مقاله : “نرم افزار حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي “ اولين كنفرانس بين المللي كامپيوتر در علوم ، فنون و پزشكي در ايران , , اصفهان - دانشگاه اصفهان دي ماه , 1370
----------------------
4 . تالیف کتاب : تأليف كتاب ويژوال بيسيك تحت ويندوز - ويرايش اول و دوم , , دانشگاه اصفهان , 1375
----------------------
5 . ارائه مقاله : “مدلر 95 يك بسته نرم افزاري براي شبيه سازي سيستم هاي پيوسته “ , , دانشگاه اصفهان مجله علوم پايه جلد هشتم , 1376
----------------------
6 . تالیف کتاب : تأليف كتاب علم كامپيوتر , , مركز نشر دانشگاهي , 1377
----------------------
7 . ارائه مقاله : ارائه مقاله در سمينار دهمين سالگرد تأسيس دانشكده مهندسي دانشگاه اصفهان , , ارديبهشت ماه , 1377
----------------------
8 . ارائه مقاله : “ارائه يك رويه تست در مهندسي نرم افزار براساس تحليل خطاها“ هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران , , دانشگاه صنعتي اصفهان- ارديبهشت , 1379
----------------------
9 . ارائه مقاله : سيستم پشتيبان سرمايه گذاري خبره در بورس اوراق بهادار تهران “ ششمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران , , - دانشگاه اصفهان - اسفند ماه , 1379
----------------------
10 . ارائه مقاله : “يك محيط نرم افزاري جديد تحت ويندوز 98 براي شبيه سازي با استفاده از زبان برنامه سازي ديداري دلفي “ , , مجله گزارش كامپيوتر - بهمن ماه , 1379
----------------------
11 . ارائه مقاله : "بكارگيري پايگاه دانش در يك زبان شبيه سازي مدل گرا" , , دانشگاه اصفهان مجله علوم پايه جلد چهاردهم , 1379
----------------------
12 . تالیف کتاب : تأليف كتاب شبيه سازي كامپيوتري سيستم هاي پيوسته , , دانشگاه اصفهان , 1380
----------------------
13 . ارائه مقاله : سيستم پشتيبان سرمايه گذاري خبره در بورس اوراق بهادار تهران , , مجله عملي - پژوهشي شيخ بهائي، سال اول - شماره اول , 1381
----------------------
14 . ارائه مقاله : سيستم استخراج هوشمند مفاهيم از پايگاه داده , , دهمين كنفرانس مهندسي برق ايران - دانشگاه تبريز-26-24 ارديبهشت , 1381
----------------------
15 . ارائه مقاله : استخراج موضوع در سيستم هوشمند موضوع بندي متن متراكم فارسي ( نصر )، اولين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش , , دانشگاه اميركبير دي ماه , 1382
----------------------
16 . ارائه مقاله : استفاده از عامل در سيستم مديريت گردش كار سازمانهاي توزيع شده، اولين همايش فناوري اطلاعات، نرم افزار و شهر الكترونيك , , دانشگاه مشهد، مهر ماه , 1383
----------------------
17 . ارائه مقاله : ناصر قاسم آقائي - اعظم ربيعي " آموزش مهارت گل زدن به عاملهاي فوتباليست شبيه سازي شده با استفاده از يادگيري تقويتي " , , دهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران 29-27 بهمن ماه , 1383
----------------------
18 . ارائه مقاله : محيطي هوشمند جهت ايجاد و پياده سازي مدلهاي شيء گرا فازي ، مجله علمي پژوهشي شيخ بهائي ، سال سوم - شماره اول - پائيز 83 - صفحات 46-19 , , 1383
----------------------
19 . ارائه مقاله : طراحي و پياده سازي يك كارگزار ناظر وب با قابليت سرند هوشمند. مجله ي علوم پايه دانشگاه اصفهان, 1384 , , - , 1384
----------------------
20 . ارائه مقاله : موضوع بندي متن هاي متراكم. مجله ي علوم پايه ي دانشگاه اصفهان, 1384 , , - , 1384
----------------------
21 . ارائه مقاله : افشاري و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. استفاده از عاملها در سيستم مدير يت گردش كار. بستمين كنفرانس بين المللي برق, 1384 , , - , 1384
----------------------
22 . ارائه مقاله : كاظمي‌فرد و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. يك مدل احساسي در عاملهاي هوشمند. هفتمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند, 1384 , , - , 1384
----------------------
23 . ارائه مقاله : استفاده از عامل ها در سيستم مديريت گردش كار توزيع شده بيستمين كنفرانس بين المللي برق ، تهران - ايران , , 25-23 آبان ماه , 1384
----------------------
24 . ارائه مقاله : بهروز‌شاهقلي‌قهفرخي, ناصر‌‌قاسم‌آقائي, و ناصر‌‌موحدي‌نيا. بهبود مسيريابي در شبكه هاي بي سيم -adhoc با توزيع متوازن بار ترافيك به كمك عاملهاي هوشمند . چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران , 1385 , , - , 1385
----------------------
25 . ارائه مقاله : ليلا‌اميري‌فر, محسن‌صديقي, و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. هوشمند كردن عاملهاي خريد و فروش در تصميم گيري. چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران , 1385 , , - , 1385
----------------------
26 . ارائه مقاله : ناصر‌‌قاسم‌آقائي. استفاده از يادگيري ديگر همسايگي و يادگيري.... دوازدهمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر ايران , 1385 , , - , 1385
----------------------
27 . ارائه مقاله : ناصر‌‌قاسم‌آقائي. روش هاي صوري تحليل و طراحي عامل گرا. يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران , 1385 , , - , 1385
----------------------
28 . ارائه مقاله : " روش هاي صوري در تحليل و طراحي عامل گرا" , , 11th International CSI Computer Conference CSICC' 2006, January 24-26, 2006 Workshop on Agent , 1385
----------------------
29 . ارائه مقاله : بهروز شاهقلي قهفرخي ، ناصر موحدي نيا ،‌ ناصر قاسم آقائي ، " مسير يابي بهينه در شبكه هاي بي سيم ad-hoc با توزيع متوازن بار ترافيك به كمك عاملهاي هوشمند " ، چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران , , دانشگاه صنعتي امير كبير ، ارديبهشت ماه , 1385
----------------------
30 . ارائه مقاله : اميد روزمند ، ناصر قاسم آقائي " استفاده از يادگيري نزديكترين همسايگي و يادگيري تقويتي در هوشمندسازي عاملهاي خريدار و فروشنده " ، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران , , دانشگاه شهيد بهشتي ، 3-1 اسفند ماه , 1385
----------------------
31 . ارائه مقاله : ناصر‌‌قاسم‌آقائي. يك سيستم خبره فازي براي تخمين نياز مزارع گندم به ابياري. ISFS 2007 مشهد, 1386 , , - , 1386
----------------------
32 . ارائه مقاله : محمد كاظمي فرد ، ناصر قاسم آقائي ، " آموزگار مجازي " ، پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران , , ارديبهشت ماه , 1386
----------------------
33 . ارائه مقاله : مهدي حسين زاده ، ناصر قاسم آقائي ، " ارائه روشي جديد بر مبناي الگوريتم Particle Swarm Optimization براي انتخاب ويژگي در سيستم هاي شناسايي چهره" شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران , , دانشگاه تربيت مدرس ، خرداد ماه , 1387
----------------------
34 . ارائه مقاله : محمد حكمت نژاد ، ناصر قاسم آقائي ، " بك نمونه مطالعاتي براي اشتراك دانش در يك سيستم چند عاملي خبره با استفاده از آنتولوژي اشتراكي" ، دومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران , , دانشگاه صنعتي مالك اشتر ، 9-7 آبان ماه , 1387
----------------------
35 . ارائه مقاله : محمد حكمت نژاد ، ناصر قاسم آقائي ، " اسكادو - سيستمي براي رشد و اشتراك دانش با استفاده از عامل هاي هوشمند و پايگاه آنتولوژي پويا" ، دومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران ، , , دانشگاه صنعتي مالك اشتر ، 9-7 آبان ماه , 1387
----------------------
36 . ارائه مقاله : مرجان كائدي ، ناصر قاسم آقائي ، " شخصي سازي جستجو با استفاده از سيستم چند عاملي و شبكه عصبي پرسپترون" ، دومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران , , دانشگاه صنعتي مالك اشتر ، 9-7 آبان ماه , 1387
----------------------
37 . ارائه مقاله : حامد شهبازي ، بهروز شاهقلي ، ناصر قاسم آقائي ، ناصر موحدي نيا ، " مسيريابي هوشمند آگاه از توان در شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك شبكه هاي عصبي خودسازنده " ، دومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران , , دانشگاه صنعتي مالك اشتر ، 9-7 آبان ماه , 1387
----------------------
38 . ارائه مقاله : مرجان كائدي و كامران زماني فر و ناصر قاسم اقائي "بكارگيري الگوريتم ژنتيك موازي براي زمان بندي پردازنده با صف هاي چند سطحي " , , دانشگاه صنعتي مالك اشتر , 1387
----------------------
39 . ارائه مقاله : احمد‌برااني, زهرا‌كريمي‌(دانشجو), و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. سو دوكو به عنوان DSP - تصفيه توزيعي سو دوكو. چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران, 1388 , , - , 1388
----------------------
40 . ارائه مقاله : احمد‌‌براآني‌دستجردي‌, محمد‌علي‌‌نعمت‌بخش‌, ناصر‌قديري, و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. جستجوي آگاه از زمينه براي کاربران سيار. اولين كنفرانس ملي دولت همراه, 1388 , , - , 1388
----------------------
41 . ارائه مقاله : مهدي‌محمدي و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. ارائه پيكره متني موازي فارسي - انگايسي با كاوش در ويكيپديا. پانزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيو تر ايران, 1388 , , - , 1388
----------------------
42 . ارائه مقاله : سحر كيانيان و ناصر موحدي نيا و ناصر قاسم اقايي و فرشته دهقاني "مسير يابي خود گردان مبتني بر محتوا در شبكه هاي اقتضايي متحرك " , , انجمن كامپيوتر ايران , 1388
----------------------
43 . ارائه مقاله : احمد‌‌براآني‌دستجردي‌, محمد‌علي‌‌نعمت‌بخش‌, ناصر‌قديري, و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. بهينه سازي پرس و جوهاي گروهي با استفاده از خوشه بندي فازي. هجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران, 1389. , , - , 1389
----------------------
44 . ارائه مقاله : عباس‌عبدالمالکي, محمد‌رضا‌‌خيامباشي‌, و ناصر‌‌قاسم‌آقائي. چرخش ربات انسان نما در يک نقطه ي ثابت، با استفاده از سري فوريه و الگوريتم ژنتيک . شانزدهمين دوره کنفرانس انجمن کامپيوترايران, 1389. , , - , 1389
----------------------
45 . ارائه مقاله : مرجان كائدي، ناصر قاسم آقايي، " بهبود روش استدلال موردگرا براي مسائل بهينه سازي با استفاده از الگوريتم BOA" ، هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع , , دانشگاه صنعتي اصفهان،14 و 15 مهرماه , 1389
----------------------
46 . ارائه مقاله : مينا ايزدي فيروزآبادي، ناصر قاسم آقايي، " ارائه مدلي جهت كاربردپذيرتر ساختن تنظيمات مجوزهاي NTFS"، اولين كنفرانس ملي دانش پژوهان كامپيوتر و فناوري اطلاعات , , دانشگاه تبريز، گروه علوم كامپيوتر، 25 و 26 آبان ماه , 1390
----------------------
47 . ارائه مقاله : زهرا كريمي دهكردي، احمد براآني دستجردي ، ناصر قاسم آقايي، بررسي ميزان سود مندي پيش بيني نقص نرم افزار، هفدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران ، دانشكده مهندسي كامپيوتر , , دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 16 تا 18 اسفند ماه , 1390
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Luker, P.A., Stephenson, J., (1986), "Simulation Software", SCSC Summer Computer Simulation Conference, Reno, Nevada. , . , 1986
------------------------------------------
2 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (1986), "Powerful run-time System in Modeller" University of Bradford, Postgraduate School of Studies in Computer, Rep No CCR72. , . , 1986
------------------------------------------
3 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., King, S., Luker, P.A., (1987), "Modeller - PC" Multiconference, San Diego California. , . , 1987
------------------------------------------
4 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Stephenson, J., (1987), "Investigation of Numerical Method of Modeller 87", United Kingdom Conference on Computer Simulation Wales, United Kingdom, Sponsored by the UKSC. , . , 1987
------------------------------------------
5 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (1988), "Software Environment for Computer Simulation", Seminar on Design and Aplication of Microprocessors, Amir-kabir University. , . , 1988
------------------------------------------
6 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (1989), "Simulation Without Programs for Students in the Medical Sciences", First Iranian Seminar on Computer Applications in science Medicine, Mashhad University of Medical Sciences. , . , 1989
------------------------------------------
7 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (1991), "Numerical Software for Solving Partial Differential Equations", First International Conference in Science, Technology and Medicine, University of Isfahan. , . , 1991
------------------------------------------
8 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (1991), "Continuous System Simulation Environment", Modeller-PC, ICTP, Trieste, Itally. , . , 1991
------------------------------------------
9 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Birta, L.G., (1994). "Practical Performance of Some Parallel Variable Stepsize ODE Solvers" SCSC, Summer Computer Simulation Conference, San Digo, California. , . , 1994
------------------------------------------
10 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Oren, T.I., (1995), "Kb Dif : A Knowledge - based Approach for Continuous Simulation" TRANSACTIONS of the Society for Computer Simulation, Vol. 12 ,Number 4. , . , 1995
------------------------------------------
11 . ارائه مقاله : Oren, T.I. and Ghasem-Aghaee, N., (1996), "Architectures of Mixed and Pure Knowledge - based Approaches for Continuous Simulation Environments" CAST, 94 Fourth International Workshop on Computer Aided System Science and Technology T.I. Oren and G.J. Klir (eds), Springer - verlag, Heidelberg, Germany. , . , 1996
------------------------------------------
12 . ارائه مقاله : Oren, T.I., Ghasem-Aghaee, N., (1996), "Front - End Interface for Simulation Environments : Quality Criteria and Visual Basic's Event -Based Approach", TR 95-02, University of Ottawa, Canada. , . , 1996
------------------------------------------
13 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (1997), "Modeller 95 : A Software Environment for Continuous System Simulation", Research Bulletion of Isfahan University, Vol. 9, No. 1,2 . , . , 1997
------------------------------------------
14 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. Anger Filter in Agent Simulation of Human Behavior. (Canadian Secretariat: The International Association of Science and Technology for Development. (IASTED. , - , 1999
------------------------------------------
15 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. Effects of Cognitive complexity in Agent Simulation: Basics . 2004 Summer Computer Simulation Conference . , - , 1999
------------------------------------------
16 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (2000), "Development a Test Procedure in Software Engineering, Base on Bug Analysis", The Eighth Iranian Conference on Electrical Engineering, Isfahan, Iran. , . , 2000
------------------------------------------
17 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Shoushtarian, B., (2001), "A New Real - time Dynamic Background Generation Technique Based on Change Detection" Proceedings 6th Annual CSI Computer Conference (CSICC 2001), The University of Isfahan, Iran. , . , 2001
------------------------------------------
18 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (2001), "Expert Investment Support System (EISS) in Tehran Exchange", Proceedings 6th Annual CSI Computer Conference (CSICC 2001), The University of Isfahan, Iran. , . , 2001
------------------------------------------
19 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (2001), "Simulation Environments", Computer Report of the Informatics Society of Iran. , . , 2001
------------------------------------------
20 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., (2001), "Using Knowledge Base in a Model Based Simulation Language", Research Bulletin of Isfahan University, Vol. 14, No.2. , . , 2001
------------------------------------------
21 . ارائه مقاله : hasem-Aghaee, N., Oren, T.I., (2003) Towards Fuzzy Agents with Dynamic Personality for Human Behavior, SCSC 2003, Montreal, Canada, July , 2003
------------------------------------------
22 . ارائه مقاله : Shoushtarian, B., Ghasem-Aghaee, N., (2003) A Partial Approach to real-time Dynamic Background Generation Based on a Temporal Median Filter, Journal of Science Islamic Republic of Iran, Vol. 14, Number 4, Autumn. , . , 2003
------------------------------------------
23 . ارائه مقاله : Rabiee, A., Ghasem-Aghaee, N., (2004) A Scoring Policy for Simulated Soccer Agents Using Reinforcement Learning, ICARA 2004, Palmerston North, New Zealand, December. , 2004
------------------------------------------
24 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Kaedi, M. Oren, T. I., (2005) Effects of Cognitive Complexity in Agent Simulation : Fuzzy Rules and Implementation, I3M (International Mediterranean Modeling Multi Conference, CMS (Conceptual Modeling and Simulation Conference, Marseille, France, October 20-22, Pages 165-170. , 2005
------------------------------------------
25 . ارائه مقاله : Intelligent agents, simulation and gaming. Simulation & Gaming, 1384 , - , 2006
------------------------------------------
26 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee and محمد‌كاظمي‌فرد‌. an event-based implementation of emotional agents. summer computer Simulation, 1384. , - , 2006
------------------------------------------
27 . ارائه مقاله : Marjan‌Kaedi, Nasser Ghasem-Aghaee, and Tuncer‌I.‌Oren. Effects of Cognitive Complexity in Agent Simulation:Fuzzy Rules and an implementation. International Mediterranean Modeling Multiconference, 1384 , 2006
------------------------------------------
28 . ارائه مقاله : Ghadiri, N., Baraani, A., Nematbakhsh, M., Nematbakhsh, N., Ghasem-Aghaee, N., (2006) A Culturally Context - Aware Architecture for Mobile Profile Matching, IC3I 2006, University of Isfahan, Iran, November , 2006
------------------------------------------
29 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Kaedi, M., PourmohammadBagher, L., Oren, T.I., (2006) "Personality and Emotions in Agent Simulation : Fuzzy Rules and an Implementation", Springer Verlag, Research in Interactive Design Vol. 2. , 2006
------------------------------------------
30 . ارائه مقاله : Yilmaz, L., Oren, T.I., Ghasem-Aghaee, N., (2006) "Simulation-based Problem-Solving Environment for Conflict Studies", Simulation & Gaming Vol. 37, No. 4, December , 2006
------------------------------------------
31 . ارائه مقاله : Nassiri-Mofakham, F., Nematbakhsh, M., Baraani, A., Ghasem-Aghaee, N., (2007) "Electronic Promotion to New Customers using a Fixed Link mkNN Learning", Proceedings of the 2007 International Conference on e-learning, e-business, enterprise information systems, and e-government, EEE2007, Las Vegas Nevada, USA, June 25-28, 2007. , 2007
------------------------------------------
32 . ارائه مقاله : Simulation-based problem- solving envronements for conflict studies. Simulation & Gaming. , 2007
------------------------------------------
33 . ارائه مقاله : A Simple semi-dynamic cooperative bargaining approach. Iranian journal of Information Science and Technology. , 2007
------------------------------------------
34 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Oren, T.I., (2007), "Cognitive Complexity and Dynamic Personality in Agent Simulation", Journal of Computers in Human Behavior, Elsevier, Vol. 23, No. 6, November 2007. , 2007
------------------------------------------
35 . ارائه مقاله : Oren, T.I., Ghasem-Aghaee, N., and L. Yilmaz(2007). An Ontology-Based Dictionary of Understanding as a Basis for Software Agents with Understanding Abilities. Proceedings of the Spring Simulation Multiconference (SpringSim' 07). Norfolr, VA, March 25-29, 2007. , 2007
------------------------------------------
36 . ارائه مقاله : Ghadiri, N., Nematbakhsh, M., Baraani, A., Ghasem-Aghaee, N., (2007) A Context-Aware Service Discovery Framework Based on Human Needs Model, ICSDC 2007, LNCS Vol. 4749, pp. 404-409, Springer Verlag Berlin, Heidelberg. , 2007
------------------------------------------
37 . ارائه مقاله : A heuristic personality-based bilateral multi-issue bargaining model in electronic commerce . International Journal of Human-Computer Studies. , 2008
------------------------------------------
38 . ارائه مقاله : A personality-based simulation of bargaining in e-commerce. Simulation & Gaming , 2008
------------------------------------------
39 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. The structure of Personality-Based Emotional Decision Making in Robotic Rescue Agent. International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics. , 2008
------------------------------------------
40 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. Biological Network Simulation Using Holonic Multiagent Systems. Tenth International Conference on Computer Modeling and Simulation , 2008
------------------------------------------
41 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. Minimum Power Intelligent Routing in Wireless Sensors Networks using Self Organizing Neural Networks. International Symposium on Telecommunications , 2008
------------------------------------------
42 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee, mohammadali nematbakhsh, and مازادي. Agent’s decision making based on cultural values. International Conference of Electrical and Computer Engineering, 1387 , 2008
------------------------------------------
43 . ارائه مقاله : فريا‌نصيري‌مفخم, mohammadali nematbakhsh, Ahmad Baraani-Dastjerdi, and Nasser Ghasem-Aghaee. One Step beyond Nash Equilibrium. International Conference on Scientic Computing, 1387 , 2008
------------------------------------------
44 . ارائه مقاله : مرجانکائدي, mohammadali nematbakhsh, and Nasser Ghasem-Aghaee. Fuzzy Association Rule Reduction Using Clustering IN SOM Neural Network. Computer Science and In formation Systems, 1387. , 2008
------------------------------------------
45 . ارائه مقاله : F.‌Mofakham, mohammadali nematbakhsh, Ahmad Baraani-Dastjerdi, and Nasser Ghasem-Aghaee. Electronic Promotion to New Customers using a Fix link mkNN Learning. (The 2007 International Conference on e-learning, e Business, Enterprise information systems, e-Government (EEE'07 , 2008
------------------------------------------
46 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. Application of Ant Colony Optimization for Feature Selection in Text Categorization. 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation , 2008
------------------------------------------
47 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. Design an Expert System for Virtual Classmate Agent. World Congress Engineering, 1386 , 2008
------------------------------------------
48 . ارائه مقاله : tuncer and Nasser Ghasem-Aghaee. Anger Filter in Agent Simulation of Human Behavior. 18th IASTED International Conference on Modeling and Simulation , 2008
------------------------------------------
49 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee. An ontology based dictionary of Understanding. Spring Simulation, 1385. , 2008
------------------------------------------
50 . ارائه مقاله : Mazadi, Z., Ghasem-Aghaee, N., Oren, T., (2008) "Prelude to Cultural Software Agents: Cultural Backgrounds in Agent Simulation", Spring Simulation Multiconference 2008, Ottawa, Canada, April 14-17, , 2008
------------------------------------------
51 . ارائه مقاله : Ghasem-Aghaee, N., Fatahi, S., Oren, T., (2008) "Agents with Personality and Emotional Filters for an E-learning Environment", Spring Simulation Multiconference 2008, Ottawa, Canada, April 14-17, , 2008
------------------------------------------
52 . ارائه مقاله : Hosseinzadeh, M., Ghasem-Aghaee, N., Basiri, M., (2008) "Using Ant Colony Optimization-Based Selected Features for Predicting Post-Synaptic Activity in Proteins", EvoBIo 2008, LNCS 4973, Springer-Verlag, pp. 12-23. , 2008
------------------------------------------
53 . ارائه مقاله : Fatahi, S., Ghasem-Aghaee, N., Kazamifard, M., (2008) "Design an Expert System for Virtual Classmate Agent", Proceedings of World Congress Engineering 2008 (ICCIIS'08), U.K. London, pp. 102-106. , 2008
------------------------------------------
54 . ارائه مقاله : Anger evaluation for fuzzy agents with dynamic personality . Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems , 2009
------------------------------------------
55 . ارائه مقاله : Design and Implementation of an Intelligent Educational Model Based on Personality and Learner's Emotion. IJCSIS - International Journal of Computer Science and Information Security , 2009
------------------------------------------
56 . ارائه مقاله : Casuist BDI-Agent: A New Extended BDI Architecture with the Capability of Ethical Reasoning . Artificial Intelligence and Computational Intelligence, 1388 , 2009
------------------------------------------
57 . ارائه مقاله : A heuristic personality-based bilateral multi-issue bargaining model in electronic commerce. International Journal of Human-Computer Studies , 2009
------------------------------------------
58 . ارائه مقاله : Text Feature Selection Using Ant Colony Optimization. Expert Systems with Applications - Elsevier. , 2009
------------------------------------------
59 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee, خا‌لصي, and كا‌ظمي‌فرد. Anger and Aggressive Behavior in Agent Simulation. summer computer Simulation, 1388. , 2009
------------------------------------------
60 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee, اورن, كاظمي‌فرد‌(دانشجو), and يلما‌ز. Multi-understanding: A Basis for Switchable Understanding for Agents. Summer Computer Simulation, 1388 , 2009
------------------------------------------
61 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee, اورن, and كاظمي‌فرد‌(دانشجو). Agents with Ability to Understand Emotions. summer computer Simulation, 1388. , 2009
------------------------------------------
62 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee and علي‌رضا‌هنرور‌(دانشجو). An Artificial Neural Network Approach for Creating an Ethical Artificial Agent. CIRA 2009 - Computational Intelligence in Robotics and Automation, 1388 , 2009
------------------------------------------
63 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee and علي‌رضا‌هنرور‌(دانشجو). Using CBR for Eliciting Applied Ethics of a Domain. The World Congress on Engineering and Computer Science, 1388. , 2009
------------------------------------------
64 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee and علي‌رضا‌هنرور‌(دانشجو). Towards an Ethical Sales-Agent in E-commerce. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 1388. , 2009
------------------------------------------
65 . ارائه مقاله : Nasser Ghasem-Aghaee and علي‌رضا‌هنرور‌(دانشجو). Casuist BDI-Agent: A New Extended BDI Architecture with the Capability of Ethical Reasoning. Artificial Intelligence and Computational Intelligence (AICI'09), 1388 , 2009
------------------------------------------
66 . ارائه مقاله : Performance Improvement of Group-based Queries using FCM and GK Fuzzy Clustering. International Review on Computers and Software (I.RE.CO.S,. , 2010
------------------------------------------
67 . ارائه مقاله : A generic emotional agent. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. , 2010
------------------------------------------
68 . ارائه مقاله : Abbas‌Abdolmaleki, Mohammad Reza Khayyambashi, Nasser Ghasem-Aghaee, and S Amirhassan Monadjemi. Robust humanoid turning- in- place using fourier series and genetic algorithm. International conference on machine learning and computing - ICMLC 2011. , 2010
------------------------------------------
69 . ارائه مقاله : Ahmad Baraani-Dastjerdi, Nasser Ghasem-Aghaee, kamran zamanifar, and زهرا‌کريمي. Sudoku Using Parallel Simulated Annealing. First International Conference Advances in Swarm Intelligent , ICSI 201 , 1389. , 2010
------------------------------------------
70 . ارائه مقاله : Ahmad Baraani-Dastjerdi, Nasser Ghasem-Aghaee, mohammadali nematbakhsh, and ناصر‌قديري. Geometrically-enhanced group-based mobile queries with uncertainty. fifth international symposium on telecommunications(ist2010, 1389 , 2010
------------------------------------------
71 . ارائه مقاله : Mohammad Reza Khayyambashi, Nasser Ghasem-Aghaee, S Amirhassan Monadjemi, and عباس‌عبدالمالکي. Robust humanoid Turning-In-Place Using Fourier Series And Genetic Algorithm,. FORTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELING, SIMULATION AND APPLIED OPTIMIZATION - ICMSAO 2011, 1390 , 2011
------------------------------------------
72 . ارائه مقاله : Kazemifard, M., Ghasem-Aghaee, N., Oren, T.I. (2011). "Toward Effective Emotional Intelligence Simulation: Modeling Understanding Ability for Emotive Agents. Proc. of the International Conference of Cognitive Science (ICCS), 2011 May 10-12, Tehran, Iran, pp. 154 (Extended abstract). , . , 2011
------------------------------------------
73 . ارائه مقاله : Rajaei, A., Baraani-Dastjerdi, A. , Ghasem-Aghaee, N. (2011), " An Extension of Semantic Proximity for Fuzzy Multivalued Dependencies in Fuzzy Relational Database", International Journal of Database Management Systems (IJDMS), Vol. 3, No. 3, August 2011, DOI: 10.512/ijdms. 2011.3313. , . , 2011
------------------------------------------
74 . ارائه مقاله : Zardosht, M., Ghasem-Aghaee, N. (2011), "Culturally Enhanced Collaborative Filtering", World Academy of Science, Engineering and Technology 59, Nov. 2011, pp.452-457. Nov. 14-16, Paris, France , . , 2011
------------------------------------------
75 . ارائه مقاله : Kazemifard,M., Zaeri, A., Ghasem-Aghaee, N., Nematbakhsh, M.A., Mardukhi, F. (2010- in press), "Fuzzy Emotional COCOMO II Software Cost Estimation (FECSCE) using Multi-Agent Systems", In: Applied Soft Computing, doi:10.1016/j.asoc.2010.08.006, Vol. 11, No. 2, pp. 2260-2270. , . , 2011
------------------------------------------
76 . ارائه مقاله : Ramezani,F., Ghasem-Aghaee, N., Kazemifard, M. (2011). "Modeling of Emotional Social Negotiator Agents", In Proceeding of the 11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), Cordoba, Spain, pp. 42-46. , . , 2011
------------------------------------------
77 . ارائه مقاله : Ghadiri, N.,Baraani-Dastjerdi, A. , Ghasem-Aghaee, N., Nematbakhsh, M.(2012), "DREST - a type-2 fuzzy distance model for group nearest-neighbor queries", Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Feb. 2012, DOI: 10.3233/FS-2011-0484, pp. 217-236. , . , 2012
------------------------------------------
78 . ارائه مقاله : Kaedi, M., Ghasem-Aghaee, N. (2012 ), "Improving the case-based reasoning in solving optimization problems using Bayesian optimization algorithm", An International Journal of Intelligent Data Analysis (IDA journal), Vol. 16, issue 2, http://www.iospress.nl/html/1088467x.php , . , 2012
------------------------------------------
79 . ارائه مقاله : Karimi-Dehkordi, Z., Nematbakhsh, M., Baraani-Dastjerdi, A., Ghasem-Aghaee, N.(2012)."Stochastic Mining of Quantitative Association Rules Using Multi Agent Systems", ARPN Journal of Systems and Software, Vol. 2, No. 2, Feb. 2012. , . , 2012
------------------------------------------
80 . ارائه مقاله : Kazemifard, M., Ghasem-Aghaee, N., Oren, T.I. (2012 ). "Emotive and cognitive simulations by agents: Roles of three levels of information processing", Cognitive Systems Research, Elsevier, Vol. 13, issue 1, March 2012, pp. 24-38, doi:10.1016/j.cogsys.2010.10.002. (pre-publication was listed as 2010-61) , . , 2012
------------------------------------------
81 . ارائه مقاله : Kazemifard, M., Ghasem-Aghaee, N., B. L. Koenig, Oren, T.I. (2013 ). "An emion understanding framework for intelligent agents based on episodic and semantic memories", Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Vol. 26, No. 1, Doi: 10.1007/s10458-012-9214-9. ISSN:1387-2532, Available online: www.springerlink.com , 2013
------------------------------------------
82 . ارائه مقاله : Assarzadeh, Z., Ghasem-Aghaee, Zahiri, S., Hashemi, S. (2013 ). "Chaotic PSO with Pitch Adjustment for Classification", 11th Iranian Conference on Intelligent Systems, Feb. 27th & 28th, 2013 , 2013
------------------------------------------
83 . ارائه مقاله : Kaedi, M., Ghasem-Aghaee, N. , Wook Ahn, C. (2013 In press), "Evolutionary Optimization in Dynamic Environments: Bringing the Strengths of Dynamic Bayesian Networks into Bayesian Optimization Algorithm", International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), ISSN 1349-4198, Vol. 9, No. 3, March 2013. , . , 2013
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . Computer Simulation
2 . Object - Oriented Analysis and Design
3 . Artificial Intelligence and Expert System
4 . A.I. in Software Engineering
5 . A.I. in Simulation
6 . O.O. in Simulation
7 . A.I. in Object - Oriented Analysis
8 . User Modelling
9 . Advance Artificial Intelligence
10 . Advance Expert System
11 . Distributed Artificial Intelligence
12 . Software Agents and Application
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
One of the founders of Sheikh-Bahaei University of Isfahan , Iran , 1975 - 2
Associate Professor, Department of Computer Engineering, , University of Isfahan, Iran , 1977 - 2007
Instructor, Department of Computer Engineering , University of Isfahan, Isfahan, Iran. , 1977 - 1984
Assistant Professor, Department of Computer Engineering , University of Isfahan, Isfahan, Iran , 1987 - 1997
Head of Computer Engineering Department of Isfahan University , Iran , 1987 - 1994
Tutor, Department of Computer Science , University of Ottawa, Canada , 1994 - 1994
Research and High Education Deputy of Engineering Faculty, University of Isfahan , Iran , 1997 - 2008
Professor, Department of Computer Engineering , Sheikh-Bahaei University & University of Isfahan, Iran , 2007 - 2
سوابق عضویت
داور علمي , دوره هاي مختلف كنفرانس كامپيوتر كشور , 1380 - تا کنون
جوایز دریافتی
1 . جايزه فارغ التحصيل ممتاز رشته رياضي , دانشگاه اصفهان , 1352
2 . جايزه بهترين مقاله كنفرانس طراحي و كاربرد ريزپردازنده , دانشگاه صنعتي اميركبير , 1368
3 . انتخاب طرح پژوهشي ، از بين 250 طرح به عنوان يكي از 16 طرح برگزيده در اولين جشنواره شيخ بهائي , شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان , 1377

 

بازگشت