اطلاعیه ثبت نام مراسم اعتکاف دانشجویی ۹۷
زمان برگزاری و شرایط شرکت در انتخابات انجمن علمی سال 97
اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مورخ 97/11/06
ثبت نام بیست و دومین جشنواره ازدواج دانشجویی آغاز شد
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری تخصصی: بیست و پنجمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف منتشر گردید
اطلاعیه فوری: پوشش بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی
کانون دانشجویی همیاران سلامت روان عضو می پذیرد
ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی آغاز شد
اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 مورخ 97/07/17
اطلاعیه نوزدهمین دوره ثبت نام عتبات دانشگاهیان - ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه
قابل توجه دانشجویان گرامی: آموزش و حسابداری به ساختمان مرکزی دانشگاه واقع در خیابان الفت غربی انتقال یافت
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر کشور در سال تحصیلی 98-1397