اطلاعيه امور مالی در خصوص پرداخت شهريه نيمسال اول سال تحصيلی 98-97
اطلاعیه پرداخت شهریه در زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-97