تقويم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلی 98-97
قابل توجه دانشجويان استعدادهای درخشان(سهميه بدون آزمون) برای مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجويان استعدادهای درخشان(سهميه بدون آزمون) برای مقطع دکتری سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه دانشگاه شیخ بهائی در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی دکتری
اطلاعيه حذف اضطراری نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96
اصلاحيه تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96 - تغيير تاريخ شروع امتحانات پايان ترم
مراحل ثبت نام دانشجویان مقطع دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه جهت استفاده از سامانه اشتراک منابع اطلاعاتی لاتین از طریق دانش پژوهان جوان
مراحل ثبت نام دانشجویان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان استعداد های درخشان(سهمیه بدون آزمون) برای مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-97
ثبت نام تکمیل مقطع ظرفیت ارشد سال تحصیلی 96-97