زمان و مدارک لازم برای متقاضیان "ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی" در دانشگاه شیخ بهایی سال تحصیلی 98-97
مدارک و مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع "کارشناسی" سال تحصیلی 98-97
تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97
قابل توجه متقاضیان "ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی" در دانشگاه شیخ بهایی
مدارک و مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع "کارشناسی ارشد" سال تحصیلی 98-97
مدارک و مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع "دکتری" سال تحصیلی 98-97
تقويم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلی 98-97
قابل توجه دانشجويان استعدادهای درخشان(سهميه بدون آزمون) برای مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجويان استعدادهای درخشان(سهميه بدون آزمون) برای مقطع دکتری سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه دانشگاه شیخ بهائی در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی دکتری
اطلاعيه حذف اضطراری نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96
اصلاحيه تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96 - تغيير تاريخ شروع امتحانات پايان ترم