مراحل ثبت نام دانشجویان مقطع دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 96-97
مراحل ثبت نام دانشجویان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان استعداد های درخشان(سهمیه بدون آزمون) برای مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-97
ثبت نام تکمیل مقطع ظرفیت ارشد سال تحصیلی 96-97
کانون دانشجویی همیاران سلامت روان، عضو می پذیرد
مراحل ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1396
اطلاعیه تکمیلی دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه مراحل تشکیل پرونده دانشجویی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-96
تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال96
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال1396
تاریخ و مراحل ثبت نام، مدارک لازم و شهریه ترم اول برای پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-96