اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مورخ 97/11/06
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری تخصصی: بیست و پنجمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف منتشر گردید
اطلاعیه جهت استفاده از سامانه اشتراک منابع اطلاعاتی لاتین از طریق دانش لینک
دعوت به عضویت در سامانه ملی جایابی کارآموزان
سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی