ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

مترجمی و ترجمه شناسی یکی از رشته های علوم انسانی است که از تاریخ بسیار کهن معتنابه جوامع بوده و به علت نیازهای زمانی و مکانی مورد توجه قرار گرفته است و با عنایت به پیشرفت های حاصله در کلیه علوم و فنون به خصوص در قرن حاضر و نیاز به تبادل اطلاعات و برگردان پژوهشهای انجام شده در کشور های مختلف جهان به زبان های گوناگون و استفاده جوامع مختلف از تجربیات و دانش یکدیگر، نیاز به پرداختن به تربیت مترجمان زبده و ترجمه شناسان مجرب و کارآمد بیش از همیشه در کشور ما احساس می گردد و هدف متعالی لتعارفوا... از آیه سیزده سوره الحجرات بهتر از همیشه جامعه عمل به خود می پوشد.

نقش و توانايي :

منظور اصلی از ایجاد دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی بر آوردن دو هدف برای نیاز های مملکت است:

الف) تربیت مترجمان زبده در زمینه های علوم انسانی، علوم اجتماعی و غیره

ب) تربیت ترجمه شناسان و مربیان دروس ترجمه در سطوح مختلف دانشگاهی و محققانی در زمینه مسائل و کاربردهای ترجمه

بدیهی است فارغ التحصیلان این دوره می توانند نیاز روز افزون مملکت را به مترجمان و نیز نیاز هیات علمی لازم برای تدریس دروس ترجمه و تحقیقات ترجمه را تا حد زیادی بر آروده سازند.

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 --- اجباری روشهای پیشرفته تحقیق وترجمه 444302 1
2 --- اجباری زبان شناسی کاربردی و ترجمه 444301 2
2 --- اجباری نظریه های ترجمه 444303 3
2 --- اجباری ادب فارسی در ادبیات جهان 444304 4
8 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 3 اجباری مدلهای ترجمه 444307 5
2 1 اجباری ارزشیابی پیشرفته ترجمه 444309 6
2 --- اختیاری اصول و نظریه های آموزش زبان 444325 7
2 1,3 اختیاری ادبیات و تحلیل کلام 444317 8
2 3 اجباری نقد و بررسی آثار ترجمه شده 444308 9
10 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 --- اختیاری فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه 444314 10
2 6 اجباری کارگاه ترجمه 444310 11
2 1,2 اجباری سمینار مسایل ترجمه 444306 12
2 --- اجباری واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه 444305 13
2 1,3 اجباری نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی 444311 14
4 کلیه واحد های درسی اجباری پایان نامه 444391 15
14 جمع واحد هاي نيمسال سوم
 

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسن تحریریان        
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما