پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 

     
 
ارتباط با ما


آدرس پستی:   
اصفهان ، شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خیابان فرشته         
کدپستی :   
81431-53784         
تلفن مجموعه 1 و 2 دانشگاه :   
031-36816761         
تلفن مجموعه 3 دانشگاه : ( دانشکده علوم ریاضی و زبان های خارجی)   
031-36862172-5         
دورنگار :   
031-36816767         
پست الکترونیکی :   
info@shbu.ac.ir         
 
                     لینک های مفید | راهنمای دانشگاه | نقشه سایت | درباره دانشگاه |